Trình UNESCO công nhận Quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là một hệ thống hơn 70 điểm di tích, được cấu thành từ 4 cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần.
(TTXVN/ Vietnam+)