Một trong những hoạt động của Diễn đàn hai bờ Eo biển. (Nguồn: xmnn.cn)

Theo Tân Hoa xã, Diễn đàn hai bờ Eo biển lần thứ 8 đã kết thúc ngày 17/6 tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Với mục đích thúc đẩy giao lưu người dân và phát triển hội nhập giữa Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan, diễn đàn kéo dài một tuần này đã tổ chức 19 hoạt động chính về giao lưu thanh niên, các thực thể dân sự và thương mại.

Các chủ đề quan tâm chung về thanh niên giữa hai bờ Eo biển gồm vấn đề việc làm, điều hành doanh nghiệp và dịch vụ công đã được nêu bật trong nhiều cuộc thảo luận.

Một diễn đàn chuyên gia cố vấn hai bờ Eo biển đã được thành lập.

Diễn đàn này đã mời gần 80 học giả và chuyên gia tới thảo luận về các vấn đề, trong đó có hợp tác hai bờ Eo biển./.