Tờ Đông phương của Hong Kong ngày 10/10 dẫn tin từ Ban Kỷ luật Tỉnh ủy Liêu Ninh (Trung Quốc) cho biết, Ủy viên Ban Thường vụ Chính hiệp (Hội nghị chính trị hiệp thương) tỉnh Liêu Ninh, Châu Liên Khoa đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng,” cụm từ Trung Quốc thường dùng chỉ tội tham nhũng.

Châu Liên Khoa sinh năm 1956. Năm 19 tuổi, ông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông từng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Liêu Ninh; tháng 1/2011, Châu Liên Khoa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Liêu Ninh; tháng 1/2015 được bầu làm Ủy viên Thường vụ Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh./.