Trung Quoc thanh lap co quan sieu quyen luc giam sat tai chinh hinh anh 1Ông Mã Khải, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tài chính được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm FSDC. (Nguồn: caixinglobal.com)

Trung Quốc đã chính thức cho ra mắt Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính (FSDC), đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quốc vụ viện (Chính phủ).

Ông Mã Khải, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tài chính được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm FSDC.

Quyết định thành lập FSDC đã được Trung Quốc thông qua tại Hội nghị Công tác Tài chính Toàn quốc từ ngày 14-15/7/2017.

Nhiệm vụ chính của FSDC là triển khai các quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện về công tác tài chính; nghiên cứu về những chương trình cải cách và phát triển quan trọng trong lĩnh vực tài chính; hoạch định công tác cải cách, phát triển và giám sát tài chính, điều phối chính sách tiền tệ và công tác giám sát tài chính liên quan, điều phối quá trình hoạch định các chính sách tài chính và các chính sách liên quan đến tài chính và công nghiệp.

[Ngân hàng Trung Quốc bơm tiền mặt vào thị trường năm ngày liên tiếp]

FSDC cũng sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình tài chính quốc tế và trong nước, giải quyết các nguy cơ tài chính quốc tế, triển khai công tác nghiên cứu các chính sách lớn về ngăn chặn và xử lý nguy cơ mang tính hệ thống, và đảm bảo ổn định tài chính; chỉ đạo công tác cải cách, phát triển và giám sát tài chính tại các địa phương, thực hiện nhiệm vụ giám sát nghiệp vụ và truy vấn trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý tài chính và chính quyền địa phương.

Theo đánh giá của giới quan sát, sự ra đời của FSDC xóa bỏ tình trạng phân mảng trong hoạt động quản lý tài chính của Trung Quốc hiện nay, góp phần đẩy lùi những nguy cơ mang tính hệ thống, nhất là từ hệ thống ngân hàng ngầm, đồng thời giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ứng phó hiệu quả với những nguy cơ mới như tiền điện tử (cryptocurrency), các sản phẩm bảo hiểm có mức độ rủi ro cao.../.
(TTXVN/Vietnam+)