Đồng nhân dân tệ. (Nguồn: Reuters)

Theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc (CFETS), ngày 28/10, tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ đã giảm 122 điểm cơ bản xuống còn 6,7858 nhân dân tệ đổi 1 USD - mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Trên thị trường ngoại hối của Trung Quốc, giá đồng nhân dân tệ được phép dao động cao hơn hoặc thấp hơn tối đa 2% so với tỷ giá trung tâm trong từng ngày giao dịch.

Tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ so với đồng USD được ấn định dựa trên các mức giá trung bình do các nhà tạo lập thị trường đề xuất trước khi mở cửa thị trường liên ngân hàng mỗi ngày giao dịch.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù không ổn định trong ngắn hạn do đồng USD mạnh lên, song đồng nhân dân tệ vẫn ổn định về tổng thể và nguy cơ đồng tiền này mất giá đột ngột là rất thấp, do được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế ổn định, điều kiện tài chính cân bằng và dự trữ ngoại hối lớn./.