TTXVN làm việc với Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 21/10, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đại diện lãnh đạo TTXVN làm việc với Đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021.
(TTXVN/Vietnam+)