Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ

Trong 3 ngày (từ 19-21/4), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022.
(TTXVN/ Vietnam+)