Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh nghi quyet ve cong tac nhan su hinh anh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đối với ông Lê Quốc Phong. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 1041/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đối với ông Lê Quốc Phong.

Trước đó, ông Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

[Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự]

Tại Nghị quyết số 1042/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Tráng Thị Xuân giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sơn La để phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh, kể từ ngày 30/10/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 1054/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, kể từ ngày 30/10/2020.

Theo Nghị quyết số 1055/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ  Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)