Vẫn không đủ điều kiện, Eximbank phải hoãn Đại hội cổ đông lần 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 dự kiến sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank.
Vẫn không đủ điều kiện, Eximbank phải hoãn Đại hội cổ đông lần 2 ảnh 1Giao dịch tại Eximbank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 29/7, Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 theo quy định tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tính đến 9 giờ 37 phút ngày 29/7, số cổ đông tham dự là 142 cổ đông, đại diện cho 523 triệu cổ phần, chỉ chiếm tỷ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 dự kiến sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Trước đó, ngày 30/6, Eximbank cũng đã phải tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên vì chỉ có 133 cổ đông, đại diện cho hơn 215 triệu cổ phần tham dự,  chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngày 25/6, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân đồng thời Hội đồng quản trị cũng đã thông qua bầu ông Yasuhiro Saitoh (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục