Giá trị của hộ chiếu được xếp hạng dựa trên tổng số quốc gia mà bạn không cần thị thực để tới. Trong bảng xếp hạng này, Singapore đứng đầu với tổng số quốc gia được miễn visa là 166 nước./.
(Vietnam+)