Tối 23/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có ca F0 và không đáp ứng được yêu cầu phòng dịch; đồng thời cho phép các doanh nghiệp được đón người lao động ngoài tỉnh đến làm việc./.

(Vnews/Vietnam+)