[Video] Các Hiệp hội đề nghị có quy chuẩn đầy đủ về nước mắm

Hội thảo đã thống nhất và ra công bố chung để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, đồng thời công bố chuẩn mực nước mắm truyền thống.

Hiệp hội Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo trao đổi thông tin trong sản xuất nước mắm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tham dự Hội thảo có đại diện của 2.800 nhà sản xuất nước mắm truyền thống, 5 Hiệp hội đến từ các tỉnh thành chuyên sản xuất nước mắm như Hội nước mắm Phan Thiết, Phú Quốc, Nha Trang, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, cùng với các nhà khoa học, nghiên cứu và chuyên gia kinh tế.

Hội thảo đã thống nhất và đưa ra công bố chung về việc đảm bảo sản xuất nước mắm đúng quy trình, đảm bảo chất lượng./.

(VNews)