Theo Bộ Thương mại Australia, 11 nước thành viên CPTPP không nhận thấy sự "hấp dẫn" nào trong việc đàm phán lại tổng thể thỏa thuận này nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Malaysia cho rằng khó có thể thương lượng lại CPTPP bởi nó không chỉ mất nhiều thời gian mà còn làm thay đổi cân bằng lợi ích giữa các bên./.