Chủ tịch nước và các ứng cử viên tham dự ở điểm cầu chính tại Trung tâm Bồi dưỡng huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), kết nối với cử tri ở 21 điểm cầu đặt tại Ủy ban  Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Củ Chi; tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 9 (thuộc Quân đoàn 4, đóng tại huyện Củ Chi)./.

(Vnews/Vietnam+)