Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, kĩ lưỡng, thực sự kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong chủ đề đại hội XIII tại Dự thảo Chính trị, một trong những thành tố điểm nhấn được người dân rất tâm đắc, đó là: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước./.

 
(Vnews)