(Nguồn: VNews)

Hai dự án metro ở TP. HCM, gồm tuyến Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương đang bị chậm tiến độ do thiếu vốn. UBND TP.HCM đã kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo việc triển khai dự án không bị gián đoạn./.
(Vnews)