[Video] Đền Trần Thương - ngôi đền thiêng hơn 7 thế kỷ ở đất Hà Nam

Tương truyền đền Trần Thương (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từng là nơi dự trữ và cất giấu lương thảo, vũ khí của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Đền Trần Thương là một trong các địa danh lịch sử có liên quan mật thiết đến những trang sử hào hùng của nhà Trần.

Tương truyền nơi đây từng là nơi dự trữ và cất giấu lương thảo, vũ khí của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đền thuộc thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Không chỉ có kiến trúc độc đáo, linh thiêng, đền Trần Thương còn giữ lại được nhiều đồ thờ cúng cổ như ngai thờ, khám thờ, sập, nghê, rùa, bát hương...

Vì những giá trị văn hóa, lịch sử đó mà năm 1989 đền Trần Thương đã được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia và đến năm 2015, đền Trần Thương được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt./.

(Vietnam+)