[Video] Dịch bệnh COVID-19: 'Hộ chiếu vắcxin' chia rẽ thế giới

"Hộ chiếu vắcxin" đang đặt ra không ít mối lo, nhất là những người nghèo, những người không thể sở hữu được nó, có thể phải đứng ngoài nhiều hoạt động của cuộc sống thường ngày.

Việc sử dụng “hộ chiếu vắcxin” sẽ tạo điều kiện mở cửa trở lại các nền kinh tế đã "tơi tả" vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, "hộ chiếu" đặc biệt này đang đặt ra không ít mối lo, nhất là những người nghèo, những người không thể sở hữu được nó, có thể phải đứng ngoài nhiều hoạt động của cuộc sống thường ngày./.

(Vnews/Vietnam+)