Phụ nữ cần cân nhắc hơn đàn ông khi muốn thực hiện những chuyến du lịch một mình, về nơi đến, về độ an toàn, và những du khách địa phương.

Đây là danh sách gợi ý về những địa điểm tốt nhất dành cho phụ nữ khi muốn muốn du lịch một mình./.