[Video] Hà Nội chuẩn bị 440 giường điều trị bệnh nhân COVID-19

440 giường bệnh nằm trong khu cách ly riêng biệt tại 4 bệnh viện ở Hà Nội, luôn sẵn sàng nhân lực và vật lực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.

440 giường bệnh nằm trong khu cách ly riêng biệt tại 4 bệnh viện, luôn sẵn sàng nhân lực và vật lực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)