[Video] Hỗ trợ các nghệ sỹ gặp khó khăn do dịch COVID-19

Triển khai gói hỗ trợ 26.0000 tỷ đồng của Chính phủ, hơn 2.000 nghệ sỹ được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Khoản trợ cấp 26.000 tỷ đồng được Chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động./.

(Vnews/Vietnam+)