[Video] Hơn 700 điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Trong hai đợt thi lấy chứng chỉ điều dưỡng quốc gia của Nhật năm 2015 và 2016, tỷ lệ thi đỗ của ứng viên điều dưỡng Việt Nam đạt trên 40%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ của Philippines và Indonesia

Trong thời gian qua, Bộ L​ao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tuyển chọn và đào tạo tiếng Nhật cho bốn khóa ứng viên điều dưỡng, hộ lý với tổng số 720 người.

Trong đó, 470 ứng viên các khóa 1, 2, 3 đã được đưa sang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản.

Trong hai đợt thi lấy chứng chỉ điều dưỡng quốc gia của Nhật năm 2015 và 2016, tỷ lệ thi đỗ của ứng viên điều dưỡng Việt Nam đạt trên 40%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ ứng viên ​Philippines và Indonesia./.

(VNews)