Chủ động bảo đảm an toàn cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ của Quân đội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vừa phải làm tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, vừa phải tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện các phương án bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Bộ Tư lệnh Thủ đô là một trong những đơn vị đã hoàn thành sớm công tác bầu cử với tỷ lệ đi bầu đạt 100% theo đúng quy trình, quy định. Với đặc thù đóng quân tại địa bàn trọng yếu, chiến lược nên việc phát huy tốt vai trò của các cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Thủ đô là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ cho thành công của ngày bầu cử.

Là đơn vị đảm trách nhiệm vụ đặc biệt, nên công tác bầu cử tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có phần nào sự đặt biệt. Đúng 7 giờ sáng, công tác bỏ phiếu tại điểm bầu cử của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đã được tiến hành./.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý, tỉnh Nam Định bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)