Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu đích danh Ngân hàng Dandong và công ty Dalian Global Unity Shipping và 2 cá nhân là Sun Wei và Li Hong Ri bị trừng phạt kinh tế do đã hỗ trợ chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên./.