[Video] Nhiều quốc gia tiêm hơn 1 liều vaccine cho người dân

Trong nỗ lực phổ cập vaccine, nhiều quốc gia đã tiến hành tiêm hơn một mũi vaccine cho người dân. Tuy nhiên, phác đồ này đang gặp khó khăn do tình trạng khan hiếm vaccine.

Trong nỗ lực phổ cập vaccine, nhiều quốc gia đã tiến hành tiêm hơn một mũi vaccine cho người dân. Tuy nhiên, phác đồ này đang gặp khó khăn do tình trạng khan hiếm vaccine./.

(Vnews/Vietnam+)