[Video] Sai sót trong sách Tiếng Việt lớp 1: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai lại không được chỉ ra bởi các bên đang đá "quả bóng trách nhiệm" cho nhau, đặc biệt là sự chối bỏ trách nhiệm của đơn vị thẩm định bộ sách lớp 1 mới.

Quy trình biên soạn cụ thể với 5 khâu, thế nhưng khi sách giáo khoa mới được đưa vào sử dụng đã bị dư luận chỉ trích gay gắt.

Nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai lại không được chỉ ra bởi các bên đang đá "quả bóng trách nhiệm" cho nhau, đặc biệt là sự chối bỏ trách nhiệm của đơn vị thẩm định bộ sách này.

(Vnews/Vietnam+)