[Video] Sẽ thu hồi toàn bộ nhà ở công vụ sử dụng sai mục đích

Trong thời gian công tác, một số cán bộ được mượn nhà công vụ để ở, tuy nhiên, dù không còn tại vị, nhưng đến nay, việc trả nhà cho Nhà nước vẫn chưa được thực thi đầy đủ.

12 cán bộ cấp Trung ương trong thời gian công tác, họ được mượn nhà công vụ để ở, hoàn thành nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, dù không còn tại vị, nhưng đến nay, việc trả nhà cho Nhà nước vẫn chưa được thực thi.

Phải đến khi Bộ Xây dựng ra văn bản nhắc nhở và báo chí vào cuộc, những cán bộ này mới có động thái hoàn trả nhà công vụ. Vụ việc này cùng với nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ đang làm dấy lên những vấn đề trong việc quản lý, thực thi chính sách của Nhà nước đối với nhà công vụ./.

(Vnews/Vietnam+)