Tàu thăm do Mặt Trời Parker có giá 1,5 tỷ USD thực hiện nhiệm vụ giúp nhân loại hiểu rõ hơn về "ngôi sao" lớn nhất trong Dải Ngân hà.

Ngày 7/11, tàu thăm dò Mặt Trời Parker đã lập 2 kỷ lục: tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách gần nhất là 24 triệu km và lập kỷ lục tốc độ di chuyển khi đạt tới tốc độ 343.112 km/h vào ngày 5/8 tại điểm tiệm cận Mặt Trời./.

(Vnews)