[Video] Thành phố Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp hiện đã tăng lượng dự trữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp hiện đã tăng lượng dự trữ hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(Vnews/TTXVN)