[Video] Thời điểm tồi tệ nhất của dịch COVID-19 tại Mỹ sắp tới gần

Một nhà khoa học nghiên cứu vắcxin của Mỹ cảnh báo, 4 tới 5 tháng tới có thể là thời điểm tồi tệ nhất của dịch COVID-19 ở nước này vì hơn một nửa số bang ghi nhận sự gia tăng ca mắc mới.

Một nhà khoa học nghiên cứu vắcxin của Mỹ cảnh báo, 4 tới 5 tháng tới có thể là thời điểm tồi tệ nhất của dịch COVID-19 ở nước này vì hơn một nửa số bang ghi nhận sự gia tăng ca mắc mới./.

(Vnews/Vietnam+)