Trong một thông cáo, Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết hơn 500 người đã được huy động để kiểm tra nồng độ phóng xạ, trong đó khoảng 350 người ở dọc biên giới, với 37 trạm kiểm tra cố định và 14 trạm di động.

Một số trạm chỉ cách địa điểm xảy ra vụ thử 75 km. Bộ này khẳng định tất cả các chỉ số đo được đang ở trong giới hạn bình thường./.

Khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: Chinadaily)