[Video] Việt Nam-Tây Ban Nha: Mối quan hệ hợp tác đầy tiềm năng

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai vào tháng 12/2009, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển tích cực theo hướng đi vào chiều sâu và đa dạng hơn.

Mặc dù quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha chính thức được thiết lập năm 1977, nhưng giữa hai dân tộc đã dành cho nhau những tình cảm hữu nghị từ rất sớm, nhất là trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai vào tháng 12/2009, mối quan hệ này ngày càng được củng cố và phát triển tích cực theo hướng đi vào chiều sâu và đa dạng hơn.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại chính của Tây Ban Nha trong các nước ASEAN.

Trao đổi thương mại hai chiều 10 năm qua tăng với tốc độ bình quân khoảng 15% năm, đạt hơn 3 tỷ USD năm 2018. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm 2020./.

(Vietnam+)