[Video] Việt Nam tham gia nhóm điều tra nguồn gốc dịch COVID-19

Nhóm chuyên gia sẽ thực hiện các cuộc điều tra về phương thức virus SARS-CoV-2 xuất hiện và lây sang người, gây ra một đại dịch hiện đã cướp đi sinh mạng của trên 1,4 triệu người trên thế giới.

Một nhóm chuyên gia y tế cộng đồng, chuyên gia về động vật và nhà khoa học săn virus ở các nước, trong đó có Việt Nam sẽ phối hợp với các nhà nghiên cứu Trung Quốc điều tra nguồn gốc dịch COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)