Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số lượng thư viện công cộng

Theo dữ liệu năm 2021 của Tổ chức Thư viện Toàn cầu OCLC, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số lượng thư viện công cộng, bỏ xa các quốc gia khác xếp ở các vị trí tiếp theo.

2.png
thư viện công cộng

Theo dữ liệu năm 2021 của Tổ chức Thư viện Toàn cầu OCLC, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số lượng thư viện công cộng, bỏ xa các quốc gia khác xếp ở các vị trí tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục