Việt Nam-Lào hợp tác trong công tác bồi dưỡng cán bộ

Sáng 18/11, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào đã ký thỏa thuận hợp tác.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào do giáo sư, tiến sỹ KiKẹoKhảy KhămPhiThun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 17-23/11.

Sáng 18/11, đoàn đã làm việc với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Hai học viện đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018.

Theo thỏa thuận hợp tác, hàng năm, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Lào sang Việt Nam theo chương trình Cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên huấn, đối ngoại và bồi dưỡng giảng viên chính trị.

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào nhận đào tạo nghiên cứu sinh, cao học tập trung; đào tạo nghiên cứu sinh không tập trung; cử nhân chính trị Mác-Lê nin, cử nhân chính trị chuyên ngành hành chính, tổ chức, kiểm tra, báo chí-xuất bản.

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục cử chuyên gia sang giảng dạy một số chuyên ngành và báo cáo chuyên đề khoa học cần thiết bao gồm cả giảng dạy cao học, nghiên cứu sinh.

Trong trường hợp Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào có nhu cầu, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn tại Việt Nam cho cán bộ, giảng viên của Lào.

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào đào tạo cao học, nghiên cứu sinh lý luận chính trị và nâng cao trình độ tiếng Lào cho cán bộ của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai học viện sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học trao đổi kinh nghiệm quản lý và tổ chức nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin tư liệu, kết quả nghiên cứu khoa học. Hai học viện sẽ nghiên cứu chung những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Trước hết, hai bên sẽ hợp tác cùng nghiên cứu về vấn đề “xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách phát triển văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam và Lào.

Hai học viện sẽ luân phiên tổ chức hội thảo để trao đổi kết quả nghiên cứu; tiếp tục trao đổi thông tin, tư liệu như tạp chí, sách báo, giáo trình, giáo khoa, luận án, các bài nghiên cứu theo yêu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục