Ngày 25/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algeria Cherif Chikhi đã ký Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định giữa hai nước về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại, Văn kiện phê duyệt Hiệp định giữa hai nước về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển.

Hai nước đã hoàn thành thủ tục pháp lý nội bộ, theo đó, Hiệp định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân ký tại Algeria ngày 14/4/2010, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2012.

Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân ký tại Algeria ngày 28/02/2011, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2012.

Hai Hiệp định này là cơ sở để hai nước tiến hành các hoạt động hợp tác về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại, cũng như hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển, góp phần tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp vốn có trên mọi lĩnh vực giữa hai nước, vì sự phát triển và phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới./.