Quang cảnh lễ ký Biên bản Thỏa thuận lần thứ XX. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 28/5, tại tỉnh Champasac (Lào), Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào đã tổ chức Hội nghị lần thứ XX và ký kết Bản Thỏa thuận về việc tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh vào mùa khô 2015-2016.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được với 212 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được các đội quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu 2, 4, 5 tìm thấy trong mùa khô 2014-2015, trong đó có 9 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính, quê quán, đơn vị, thể hiện sinh động cho sự chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức triển khai có hiệu quả của Ban công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam-Lào trong nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào xác định hiện nay hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh vẫn còn, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Viêng Chăn, Xiangkhoang, Savanakhet và một số tỉnh ở Bắc Lào.

Trước những khó khăn mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2015-2016, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào thống nhất tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cựu chiến binh và cả những người trước đây thuộc về phía bên kia để họ cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ Việt Nam; chỉ đạo các đơn vị đã từng tham gia hoạt động trên đất bạn Lào tiếp tục rà soát, bàn giao danh sách, sơ đồ mộ chí phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phía Lào tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng với các đội quy tập của Việt Nam; đồng thời phối hợp chặt chẽ, trao đổi thống nhất trong chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, nỗ lực tìm kiếm, cất bốc, hồi hương đạt kết quả cao nhất.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam, đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân Lào đối với các đội quy tập Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như việc tu bổ, tôn tạo các Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào” trong thời gian qua; đồng thời đề xuất trong mùa khô 2015-2016, hai bên cần quan tâm hơn nữa đến các nội dung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Kết thúc hội nghị, đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào do Thượng tướng Chansamon Chanyalath - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường trực Đảng bộ Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đứng đầu, đã ký Bản Thỏa thuận lần thứ XX về việc tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh./.