Ngày 7/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Negara Malaysia đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin về phòng và chống rửa tiền.

Theo quy định tại Bản ghi nhớ này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp, trên cơ sở yêu cầu của bên kia bất kỳ thông tin nào đã được báo cáo đến cơ quan mình, hoặc các thông tin có quyền thu thập mà cơ quan có thẩm quyền nghi ngờ là có liên quan đến việc điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền hoặc tội phạm về cơ bản giống với tội rửa tiền.

Bản ghi nhớ cũng quy định, mọi thông tin đã được trao đổi bởi các bên có thẩm quyền phải tuân theo sự kiểm soát chặt chẽ và bảo toàn nhằm bảo đảm thông tin chỉ được sử dụng theo các quy định được phép.

Hai bên yêu cầu phải bảo vệ các thông tin trao đổi theo các điều khoản bảo mật tương đương áp dụng cho các thông tin tương tự từ các nguồn trong nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn đánh giá cao cơ chế và hoạt động phòng, chống rửa tiền của Malaysia, đồng thời nhìn nhận rõ cơ hội được mở rộng hợp tác và trao đổi thông tin với Ngân hàng trung ương Malaysia và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền giữa 2 nước.

Ông Tuấn khẳng định, quan hệ hợp tác phòng chống rửa tiền giữa ngân hàng trung ương của hai nước đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong thời gian vừa qua, trong đó có việc Ngân hàng Trung ương Malaysia giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo về chống rửa tiền tháng 9/2008 tại Việt Nam.

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ về phòng, chống rửa tiền sẽ là bước tiếp theo mở rộng hợp tác, đào tạo cán bộ, chuyên gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)