Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa phát hành báo cáo xếp hạng đối với 9 ngân hàng Việt Nam. Theo bảng xếp hạng này, VietinBank là 1 trong 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính (BCA) cao nhất (ở mức b3) và có triển vọng “ổn định”.

Moody’s cho biết VietinBank là ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống tài chính-ngân hàng của Việt Nam với thị phần tài sản khoảng 10% vào cuối năm 2013.

Việc Chính phủ Việt Nam có khả năng hỗ trợ cao hơn đối với các ngân hàng lớn như VietinBank phản ánh sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô cũng như cán cân thanh toán được cải thiện và sự giảm thiểu các rủi ro bất ngờ từ ngành ngân hàng.

Theo Moody’s xét về tiền gửi nội tệ, VietinBank là 1 trong 2 ngân hàng có chỉ số cao nhất ở mức B1. Về tiền gửi ngoại tệ, VietinBank và 2 ngân hàng khác được xếp hạng cao nhất ở mức B2. Các ngân hàng còn lại có mức xếp hạng B3.

Hiện tại, VietinBank là ngân hàng giữ vị trí số 1 tại Việt Nam có quy mô vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất. Tính đến 30/6/2015, tổng tài sản toàn hệ thống VietinBank đạt 686.000 tỷ đồng, tăng 24.600 tỷ đồng (+3,72%) so với đầu năm, đạt 92% kế hoạch Đại hội cổ đông giao; tổng nguồn huy động đạt gần 615​.000 tỷ đồng, tăng 19.700 tỷ đồng (+3,3%) so với đầu năm, đạt 91% kế hoạch; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 638.900 tỷ đồng, tăng 22.000 tỷ đồng (+3,6%) so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 30/6/2015 ở mức 3.879 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm 2015./.