VietinBank phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 48.000 tỷ đồng

Với việc tăng thêm 10.823 tỷ đồng, VietinBank sẽ nâng mức vốn điều lệ lên 48.057 tỷ đồng nhằm giúp ngân hàng tăng cường khả năng cấp vốn cho nền kinh tế, đầu tư vào chuyển đổi số.
VietinBank phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 48.000 tỷ đồng ảnh 1Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 31/5, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Với vốn điều lệ được bổ sung, VietinBank sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cấp vốn cho nền kinh tế, đầu tư vào chuyển đổi số, nhân lực, phát triển dịch vụ, mạng lưới, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước.

Theo đó, mức tăng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trên 10.823 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức là 48.057 tỷ đồng (tăng 29,0695% so với trước khi phát hành).

[VietinBank được Chính phủ phê duyệt bổ sung gần 7.000 tỷ đồng]

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông với 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là trên 3,723 tỷ cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên 1,082 tỷ cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 và quý 4.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của pháp luật.

VietinBank cũng vừa được Chính phủ phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu và giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VietinBank đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Việc chính thức được phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với VietinBank. Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư…, từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục