Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa đưa ra biểu lãi suất huy động VND mới, trong đó lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng được điều chỉnh tăng từ 0,2% đến 0,5%.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng được nâng từ 4,5%/năm lên 4,8%/năm; từ 2 tháng đến dưới 3 tháng tăng từ 4,5%/năm lên 5,0%/năm; từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tăng từ 5,0%/năm lên 5,2%/năm; từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tăng từ 5,3%/năm lên 5,5%/năm; từ 9 tháng đến dưới 12 tháng tăng từ 5,4%/năm lên 5,6%/năm.

Trong khi các lãi suất không kỳ hạn và dưới 1 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 0,5%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 18 tháng và trên 18 tháng đến dưới 24 tháng được giữ ổn định ở mức 6,0%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng đến 36 tháng cũng không thay đổi là 6,5%/năm. Kỳ hạn trên 36 tháng lãi suất là 7,0%/năm.

Hiện lãi suất huy động VND cao nhất của Vietinbank là 7,0%/năm thuộc về kỳ hạn trên 36 tháng./.