Sáng 1/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng ông Thongsing Thammavong nhân dịp ông được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Lào; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Thongsing Thammavong thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt-Lào,
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào là tài sản vô giá, đã trải qua thử thách bằng xương máu của nhân dân hai nước, vì vậy phải hết sức giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa quan hệ đặc biệt Việt-Lào lên tầm cao mới. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, ra sức bảo vệ, giữ vững nền độc lập của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ IX và bầu cử Quốc hội khóa VII.

Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trong chuyến thăm mở đầu các hoạt động đối ngoại trên cương vị Thủ tướng Lào; nhấn mạnh chuyến thăm là dịp để củng cố hơn nữa tình hữu nghị, mối quan hệ mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan đặt nền móng xây dựng.

Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ khâm phục những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Thongsing Thammavong cũng đã thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ IX và bầu cử Quốc hội khóa VII của Lào; kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp , củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)