Vinacomin Land chào bán 11,5 triệu cổ phần ra công chúng, ngày 29/3. (Ảnh: HNX)

Ngày 29/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin (Vinacomin Land) sẽ chào bán 11,5 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần.

Vinacomin Land thành lập từ năm 2007,  là công ty con với 100% vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than–Khoáng sản Việt Nam. Hiện tại, Vinacomin Land đang triển khai 6 dự án tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Long An và Lâm Đồng.

Theo Báo cáo tài chính, trong giai đoạn (2012-2014), Vinacomin Land đạt doanh thu từ 96,1 tỷ đồng lên đến 146,4 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế từ 4,8 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng. Vinacomin Land (giai đoạn năm 2016 – 2018) đặt mục tiêu doanh thu từ 100 tỷ đồng đến 115,5 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 3% đến 3,3%./.