Cử tri Vĩnh Long đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Vĩnh Long có 814.651/815.344 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,92%.

Tỉnh đã bầu đủ số lượng 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về cơ cấu đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh: đại biểu nữ là 14 người, chiếm tỷ lệ 28%; đại biểu dưới 35 tuổi là 5 người, chiếm tỷ lệ 10%; đại biểu ngoài Đảng là 3 người, chiếm tỷ lệ 6%; đại biểu tôn giáo là 3 người, chiếm tỷ lệ 6%; đại biểu tái cử là 14 người, chiếm tỷ lệ 28%.

Về thành phần người trúng cử, cơ quan Đảng 10 đại biểu, chiếm tỷ lệ 20%; chính quyền 24 đại biểu, tỷ lệ 48%; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên 10 đại biểu, tỷ lệ 20%; Quân đội, Công an là 2 đại biểu, tỷ lệ 4%; cơ quan, đơn vị khác 4 đại biểu, tỷ lệ 8%.

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm:

1. Nguyễn Minh Dũng
2. Ngô Thị Hồng Gấm
3. Ngô Ngọc Hải (Thượng tọa Thích Thiện Trí)
4. Nguyễn Văn Hiểu
5. Trần Văn Khái
6. Lê Văn Lập
7. Huỳnh Bá Long
8. Lê Thành Lượng
9. Nguyễn Thị Tuyết Mai
10. Phùng Văn Mười
11. Lê Tiến Nam
12. Nguyễn Hiếu Nghĩa
13. Bùi Văn Nghiêm
14. Nguyễn Thành Nghiệp
15. Trương Võ Minh Nguyệt
16. Linh mục Nguyễn Hữu Nha
17. Nguyễn Văn Nhanh
18. Nguyễn Văn Nhỏ
19. Bùi Văn Nở
20. Nguyễn Thị Tuyết Oanh
21. Lê Văn Phúc
22. Nguyễn Đắc Phương
23. Phạm Tứ Phương
24. Đặng Minh Quân
25. Nguyễn Văn Quang
26. Trương Văn Sáu
27. Nguyễn Văn Thả
28. Nguyễn Thành Thế
29. Lê Minh Thiện
30. Lê Phước Thiện
31. Võ Ngọc Thơ
32. Nguyễn Huỳnh Thu
33. Nguyễn Thị Thu
34. Lê Ngọc Thúy
35. Lê Văn Tiều
36. Nguyễn Bá Tòng
37. Nguyễn Thị Thùy Trang
38. Nguyễn Hữu Trí
39. Lê Quang Trung
40. Trần Anh Tuấn
41. Nguyễn Văn Tùng
42. Trương Văn Tùng
43. Nguyễn Thị Thanh Tuyền
44. Nguyễn Thị Tuyền
45. Lê Thị Lệ Uyên
46. Lê Thị Thanh Vân
47. Đào Thị Tuyết Vân
48. Văn Hiến Vĩnh
49. Lê Tuấn Vũ
50. Trần Văn Ý./.