Vinh Phuc: Thi hanh ky luat Dang doan Hoi Nong dan va mot so ca nhan hinh anh 1Ảnh minh họa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, xem xét và biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, ngày 24/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc họp Kỳ thứ 16, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về hoạt động của Đảng đoàn; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Hội Nông dân tỉnh có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước ở cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Ngày 24/3/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã họp Kỳ thứ 17 xem xét, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 và các cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 theo thẩm quyền; quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Mao, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Duy Tài, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh.

[Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm]

Ông Trịnh Đình Mao với cương vị là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Tài với cương vị đảng viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Hội Nông dân tỉnh thuộc trách nhiệm Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hoàng Văn Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Khung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và hai cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và một số chi nhánh trực thuộc có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cá nhân các ông Hoàng Văn Đăng, Phan Xuân Khung chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi người.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sông Lô; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức Đảng nêu trên còn có một số hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sông Lô; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo chưa đúng.

Sau kết luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; đồng thời, chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.../.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)