Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX thông qua Nghị quyết xác định: phấn đấu xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2020-2025; trong đó xác định: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố Trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

Đại hội đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 -136 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 38.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Bắc Ninh có 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 2 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

[Bà Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh]

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá, là: tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tạo đột phá phát triển thương mại-dịch vụ.

Đặc biệt, tỉnh tập trung quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội; phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người; tại hội nghị đã bầu 9 người, còn 2 người sẽ bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 1Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là kết quả của sự nỗ lực, đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương;  phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn;  động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng các cán bộ, đảng viên trong tỉnh qua các thời kỳ, đặc biệt là sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh...

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả, tránh dàn trải, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp thúc đẩy kịp thời, năng động, sáng tạo...

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng, bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cơ bản xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục