Ngày 26/9, tại thành phố Đông Hà, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo Quảng Trị bản lĩnh, tâm huyết sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Quảng Trị cùng 140 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 ủy viên. Tổng biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 Trương Đức Minh Tứ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả. Các hội viên Hội Nhà báo đều có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, kiên định lập trường của người làm báo cách mạng Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có hội viên vi phạm các quy định về đạo đức người làm báo và vi phạm Luật Báo chí, Luật An ninh mạng.

Hội đã thực hiện nghiêm túc đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao theo từng năm với gần 200 lượt hội viên tham gia; chủ động phối hợp thường xuyên, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ, họp báo chuyên đề, quản lý hội viên, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 43 CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; tập hợp đoàn kết, động viên hội viên, người làm báo đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Trị vững về chính trị, bản lĩnh tâm huyết sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Hội phấn đấu kết nạp 100% người làm báo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn vào Hội; không có hội viên vi phạm pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; nâng tỷ lệ hội viên là đảng viên lên 90%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị và những người làm báo đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương.

[Báo chí và doanh nghiệp đồng hành trong thời đại ''phi biên giới'']

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp Hội cần tập trung cổ vũ các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng, chú trọng củng cố xây dựng hệ thống tổ chức Hội thống nhất, chặt chẽ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực; nêu cao tinh thần đoàn kết bản lĩnh, tâm huyết sáng tạo; tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm báo cách mạng “mắt sáng, lòng trong, bút sắc,” có nhãn quan chính trị nhạy bén để lựa chọn, xử lý định hướng thông tin, tránh thông tin một chiều hoặc chỉ thông tin trái chiều gây tác động tiêu cực tới xã hội./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)