Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu hàng loạt vụ việc xây dựng không phép, xâm phạm di sản ở miền núi nhưng các bộ, ngành đùn đẩy, không đưa ra giải pháp triệt để.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh "Những dự án mọc giữa... rừng: Cần bịt khoảng trống pháp lý," trong đó thông tin: thiếu quy hoạch, thiếu văn bản quy định chi tiết quản lý vùng núi, vùng biển, vùng di sản, vùng có tiềm năng du lịch không thể quản lý các vùng thiên nhiên rộng lớn.

[Bảo tồn và phát huy giá trị di sản: Nhìn từ câu chuyện ở Mã Pì Lèng]

Hàng loạt vụ việc xây dựng không phép, xâm phạm di sản ở miền núi nhưng các bộ, ngành đùn đẩy, không đưa ra giải pháp triệt để; cần sớm xây dựng quy hoạch tổng thể không gian vật thể.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, nghiên cứu, xử lý./.
(TTXVN/Vietnam+)