Năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 253.300 tấn gạo, giá trị trên 2.900 tỷ đồng và xuất cấp vật tư, trang thiết bị có tổng giá trị 142 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ người dân.

Nội dung trên được ông Phạm Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông tin tại buổi họp báo chuyên đề về “Hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, thực hiện dự án trồng rừng và hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2021,” ngày 23/12.

Xuất cấp 141.971 tấn gạo hỗ trợ vùng dịch bệnh

Theo bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, cơ quan này đã triển khai xuất cấp số lượng gạo dự trữ quốc gia lớn nhất so với các năm gần đây để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra (năm 2020 xuất là 131.803 tấn gạo; năm 2019 xuất 110.032 tấn gạo; năm 2018 xuất 116.093 tấn; năm 2017 xuất 126.628 tấn gạo).

Trong năm 2021, tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) với mức độ lây lan rất nhanh tại khu vực các tỉnh Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, tinh thần của nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về nhu cầu hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn dịch bệnh COVID-19 gây ra, Tổng cục đã triển khai xuất 141.971 tấn gạo cho 33 tỉnh, thành phố để kịp thời hỗ trợ người dân (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Về việc thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8 xuất 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (số gạo hỗ trợ này chủ yếu xuất cấp cho các địa phương trên địa bàn các tỉnh phía Nam), sau khi cân đối nguồn lương thực dự trữ trên địa bàn các tỉnh phía Nam, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực kịp thời xuất cấp ngay 54.762 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ mua 75.413 tấn cấp cho 9 tỉnh miền Nam trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Đưa hàng đến với người dân nhanh nhất

Để đạt được những kết quả này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các đơn vị dự trữ quốc gia đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân  các tỉnh và các đơn vị đầu mối tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ, nhằm bảo đảm mục tiêu đưa hàng dự trữ quốc gia nhanh nhất đến tay người dân để đảm bảo mục tiêu dự trữ quốc gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã khẩn trương ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương đồng thời ban hành văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với các cục dự trữ nhà nước khu vực để thực hiện công tác giao, nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận của ủy ban nhân dân các tỉnh và quy định về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hiện hành,” bà Giang nói.

Bà Giang chia sẻ mặc dù phải tổ chức triển khai, thực hiện xuất cấp gạo, vật tư thiết bị hỗ trợ cho các địa phương trong tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày càng gia tăng, nhiều huyện, xã, tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, các cục dự trữ nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ xuất cấp đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện (cơ sở vật chất cần thiết, lực lượng con người, hàng hóa...) để xuất cấp ngay cho các địa phương trong thời gian nhanh nhất đồng thời các đơn vị đã phối hợp tốt với địa phương để thực hiện xuất cấp, vận chuyển, giao nhận gạo đến tay người dân được kịp thời, đúng quy định./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)