Thứ Hai, Tháng Mười Một 24/11/2014

Ảnh tội ác man rợ của chế độ diệt chủng Pol Pot

Với sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng.

(TTXVN)
Các album khác